«Fremtidens Govtech»

Skape og utnytte ny teknologi sammen med Altinn for å lage løsninger for forvaltningen og bedrifter. Målgruppen er system- og forretningsutviklere samt programvareselskaper (etablerte og startups; nasjonale og internasjonale). Noen aktuelle scenarier kan være f.eks

  • Tjenesteinovasjon gjennom åpne API og sikrede datasett som styrker personvern og transparens
  • Produktutvikling og – integrasjon inkl. bruk av sensorer, roboter, maskiner og lignende enheter
  • Utvikling av produkter som støtter design, utvikling og drift av løsninger