Om innovation@altinn

Innovation@altinn er et fellesskap der deltakere stimuleres til idéutvikling og til å ta idéene videre mot løsninger som er klare til implementering. Fellesskapet bringer frem oppdatert kunnskap og legger til rette for gode diskusjoner og idéarbeid.

Programmet skal være en møteplass og læringsarena der man utforsker idéer for innovativ utnyttelse av teknologi i og sammen med Altinn. Vi ønsker å legge til rette for at læringen og idéene raskere kan overleveres til implementering og kan tas i bruk. Derfor er innovation@altinn også et idéverksted der idéer gradvis kan konkretiseres til konsepter og prototyper.

VI ønsker at deltakerne kan få og dele innsikt i problemstillinger og muligheter ved digitalisering, langt forbi det selvsagte og det nært forestående.

Vår ambisjon er å gjennomføre innovasjonsaktiviteter som samler innovasjonsmiljøer hos tjenesteeiere og teknologiaktører fra markedet. Målsetningen er å styrke kompetansen innen digitalisering gjennom fagsamlinger og konseptutvikling som kan drive forenkling og næringsutvikling.

Om Brønnøysundregistrene

Om Altinn

Våre Samarbeidspartnere