Bot'er og automatisering

Et grunnleggende forretningsmål ved etablering av Altinn har vært automatisering gjennom utveksling av data. Tjenesteeiermodellen har sikret en god styringsmodell og informasjonsfaglig fokus på bruk av informasjon. Altinn har ikke tilgang til data som utveksles men har tilgang til logistikkdata fra datautvekslingen samt metadata i form av ulike kataloger; begrepskatalog, tjenestekatalog, datakatalog, hjemmelskatalog og API-katalog. Denne data kan trolig anvendes av robot-, maskinlærings- og lignende teknologier innen semantikk og kunstig intelligens. Vi sikter til aktiviteter som tar i bruk teknikker som

  • utnytter Altinns metadata som gir system- og forretningsutviklere økt selvbetjeningsmuligheter
  • kan automatisere utviklings- og driftsoppgaver i Altinn og for utviklingsmiljøer hos tjenesteeiere
  • gir bedre innsikt i tjenesteutvikling og for tjenesteinnovasjon basert på Altinns logistikkdata