API'er med økosystemer

Helt siden Altinn ble opprettet har den benyttet åpne grensesnitt som en sentral mekanisme for spredning av Altinns funksjonalitet. Siden den gang har teknologien utviklet seg rask og markedet har fått nye mekanismer for sømløs integrasjon. Plattformtenkning med API’er og mikrotjenester i spissen er nå etablert som den foretrukket teknologimodell for å distribuere løsninger og etablere forretningsmodeller. APIer skal stimulerer til mer brukerdrevet innovasjon. Vi sikter til aktiviteter som utnytter Altinns API-arv og resulterer i

  • mer effektive og nye API’er på Altinn-plattformen
  • bedre styring av API’ene og algoritmer og deres bruk i verdiskapingen og sporbarhet
  • nye produkter og tjenester fra oppstartsbedrifter og fra etablerte bedrifter
  • ny kunnskap i retning av en mulig «Gov Appstore» som kan skape et økosystem