Altinn Digital

Altinn var laget for utveksling av data til regulatorisk formål eller andre formål hjemlet i norsk lov. Denne utvekslingen var basert på en struktur og hyppighet som gjaldt systemløsninger som understøtter arbeidsprosesser. «Altinn Digital» er et konsept som bygger på samme intensjoner som Altinn. Forskjellen er data kommer fra sensorer i alle størrelser og mengder, formater, sikkerhetsnivåer og hyppighet som ikke nødvendigvis passer i Altinns nåværende arkitektur (Altinn Classic). Vi sikter til aktiviteter som kan tegne scenarier og utforme prototyper som kan

  • vise samspillet mellom «Altinn Classic» og «Altinn Digital» med bruk av teknologier som Blockchain, IIOT, VR/AR, robotikk og kunstig intelligens
  • utdype konseptet «Altinn Digital» som motiverer markedet til å utforme programvare for et globalt marked på temaer som «Industri 4.0», «Smarte Samfunn» og «Bærekraftig Industri». Særlig med fokus på temaer som personvern og transparens.